Don't have Telegram yet? Try it now!
https://hansalbhachech.wordpress.com/2019/01/01/%e0%aa%a8%e0%aa%b5%e0%aa%be-%e0%aa%b5%e0%aa%b0%e0%ab%8d%e0%aa%b7%e0%aa%a8%e0%ab%8b-%e0%aa%aa%e0%aa%b9%e0%ab%87%e0%aa%b2%e0%ab%8b-%e0%aa%a6%e0%aa%bf%e0%aa%b5%e0%aa%b8/
નવા વર્ષનો પહેલો દિવસ એટલે સંકલ્પ-દિન, વિચારોના ઉભરામાં જે ફીણ થઈને ચઢે તે બધાનો સંકલ્પ કરવાનો!