Don't have Telegram yet? Try it now!
https://haravelon.co.il/2014/12/29/%d7%90%d7%9e%d7%90-%d7%a8%d7%97%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%a0%d7%95-%d7%9c%d7%92%d7%91%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%95/
אמא רחל - השיבי אותנו לגבולינו