Don't have Telegram yet? Try it now!
https://hassan-maarfipour.com/%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%88-%d9%82%d9%88%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%88-%d8%a8%d8%ad%d8%b1/
ناسیونالیسم و قومپرستی الترناتیو بحران "نئولیبرالیسم" و سرمایه داری جهانی نیست