Don't have Telegram yet? Try it now!
https://hawalajaat.ahmadimuslim.de/%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%82%d8%aa-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%ad-%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c%db%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%db%94-%db%8c%d9%88%d8%ad%d9%86%d8%a7-%db%8c%d8%b9/
صداقت مسیح موعود علیہ السلام ۔ یوحنا یعنی یحییٰ ہی ایلیا یعنی الیاس نبی ہے ۔ بائبل ۔ متی باب 10 آیت 12