Don't have Telegram yet? Try it now!
https://heb.centernyc.com/%d7%94%d7%a4%d7%aa%d7%92%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%91%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%a9/
הפתגם היומי | שבוע הבעל שם טוב הקדוש | אין אדם שלא יכול