Don't have Telegram yet? Try it now!
https://heb.centernyc.com/%d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c-%d7%9c%d7%aa%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%90%d7%91%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%a9%d7%9c%d7%90-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9/
טיול לתחנות סאבווי שלא בשימוש