Don't have Telegram yet? Try it now!
https://heb.centernyc.com/%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%96%d7%90%d7%91-%d7%9e%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%91-%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a8-%d7%a4%d7%99%d7%95-%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%95/
רבי זאב מסטריקוב - שומר פיו ולשונו