Don't have Telegram yet? Try it now!
https://hetaqrqire.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80-%d5%a7/%d5%a2%d5%aa%d5%ab%d5%b7%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b7%d5%b8%d5%af%d5%ab-%d5%b4%d5%a5%d5%bb-%d5%a7%d5%ab%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%a2-%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%b6-%d5%a9%d5%a5-%d5%b6%d5%b8/
Բժիշկները շոկի մեջ էին, երբ տեսան, թե նորածին երեխայի հետ միասին ինչ էր «լույս աշխարհ» եկել (Photo)