Don't have Telegram yet? Try it now!
https://hfdavidyu.com/2017/06/07/emmy_noether/
永恆的對稱:艾瑪.諾特(Emmy Noether)