Don't have Telegram yet? Try it now!
https://highpeakspureearth.com/2014/%e0%bd%a0%e0%bd%bc%e0%bd%91%e0%bc%8b%e0%bd%9f%e0%bd%ba%e0%bd%a2%e0%bc%8d-%e0%bd%86%e0%bd%b4%e0%bd%84%e0%bc%8b%e0%bd%96%e0%bd%91%e0%bd%82%e0%bc%8b%e0%bd%80%e0%bd%bc%e0%bc%8b%e0%bd%a2%e0%bd%93%e0%bc%8b/?lang=tb
འོད་ཟེར། ཆུང་བདག་ཀོ་རན་ལགས།