Don't have Telegram yet? Try it now!
https://hindi.govinfo.me/%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%98%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%9b%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b8/
मेघालय जनजातीय छात्र पुस्तक अनुदान (पोस्ट मैट्रिक शिक्षा) योजना