Don't have Telegram yet? Try it now!
https://hinducharter.org/kn/%e0%b2%86%e0%b2%b0%e0%b3%8d%e0%b2%9f%e0%b2%bf%e0%b2%95%e0%b2%b2%e0%b3%8d-370-%e0%b2%87%e0%b2%a6%e0%b2%a8%e0%b3%8d%e0%b2%a8%e0%b3%81-%e0%b2%b0%e0%b2%a6%e0%b3%8d%e0%b2%a6%e0%b3%81%e0%b2%97%e0%b3%8a/
ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಇದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತ್ರಿವಳಿ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಲಡಾಕ್ ಹಾಗೂ ಜಮ್ಮು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು