Don't have Telegram yet? Try it now!
https://hinducharter.org/kn/%e0%b2%95%e0%b3%87%e0%b2%82%e0%b2%a6%e0%b3%8d%e0%b2%b0-%e0%b2%b8%e0%b2%b0%e0%b2%95%e0%b2%be%e0%b2%b0%e0%b2%b5%e0%b3%81-%e0%b2%a7%e0%b2%b0%e0%b3%8d%e0%b2%ae-%e0%b2%b8%e0%b3%8d%e0%b2%b5/
ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು “ಧರ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ದತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಧರ್ಮ ಪರಿವರ್ತನಾ ನಿಷೇಧ) ಕಾಯ್ದೆ” ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು