Don't have Telegram yet? Try it now!
https://hinducharter.org/kn/%e0%b2%b8%e0%b2%82%e0%b2%b5%e0%b2%bf%e0%b2%a7%e0%b2%be%e0%b2%a8%e0%b2%a6-%e0%b2%86%e0%b2%b0%e0%b3%8d%e0%b2%9f%e0%b2%bf%e0%b2%95%e0%b2%b2%e0%b3%8d-26-%e0%b2%b0%e0%b2%bf%e0%b2%82%e0%b2%a6-30-%e0%b2%87/
ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 26 ರಿಂದ 30 ಇವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ನೀಡಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ನೈಜ ಜಾತ್ಯಾತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು