Don't have Telegram yet? Try it now!
https://humanrightsinir.org/%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c/
احضار و بازجویی شیما بابایی پس از آزادی برای چهارمین بار