Don't have Telegram yet? Try it now!
https://humanrightsinir.org/%d8%af%d9%88-%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%a7/
دو تن از پنج شهروند بازداشت شده در مریوان با قرار وثیقه آزاد شدند