Don't have Telegram yet? Try it now!
https://humanrightsinir.org/konvanseyonmaneshekanjeh/
کنوانسیون منع شکنجه, مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴