Don't have Telegram yet? Try it now!
https://indictales.com/hi/2019/04/19/%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%9e%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%ac/
शबरीमला हिन्दू प्रतिरोध: एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण