Don't have Telegram yet? Try it now!
https://indictales.com/kn/2019/01/09/%e0%b2%8f%e0%b2%95%e0%b3%86-%e0%b2%b8%e0%b2%a8%e0%b2%be%e0%b2%a4%e0%b2%a8-%e0%b2%a7%e0%b2%b0%e0%b3%8d%e0%b2%ae%e0%b2%a6-%e0%b2%8f%e0%b2%95%e0%b3%80%e0%b2%b6%e0%b3%8d%e0%b2%b5%e0%b2%b0%e0%b2%b5/
ಏಕೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಏಕೀಶ್ವರವಾದವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಮತಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ - ಮಾರಿಯಾ ವಿರ್ಥ್ ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ