Don't have Telegram yet? Try it now!
https://indictales.com/kn/2020/03/23/%e0%b2%b8%e0%b2%be%e0%b2%b5%e0%b2%b0%e0%b3%8d%e0%b2%95%e0%b2%b0%e0%b3%8d-%e0%b2%ac%e0%b2%a6%e0%b3%81%e0%b2%95%e0%b2%bf%e0%b2%a8-%e0%b2%86%e0%b2%b0%e0%b2%82%e0%b2%ad%e0%b2%bf%e0%b2%95-%e0%b2%a6/
ಸಾವರ್ಕರ್ ಬದುಕಿನ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗದ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು