Don't have Telegram yet? Try it now!
https://infopast.ru/%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d6%81/%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%b8%d6%82-%d5%a5%d5%b4-%d5%a5%d5%bd-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%b0%d5%b5%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a5%d6%80-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%a5/
Ինչու եմ ես հրաժարվել հյուրեր հրավիրելուց, իսկ եթե գալիս են, նույնիկս սուրճ չեմ առաջարկում