Don't have Telegram yet? Try it now!
https://infopast.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%ab%d5%b4-%d5%ac%d6%87%d5%b8%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%a2%d5%a5%d6%84-%d5%b9%d5%a7%d5%ab-%d5%b4%d5%bf%d5%a1%d5%ae%d5%ab-%d5%b8%d6%80-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%a1/
Իմ Լևոն, երբեք չէի մտածի, որ մեր կյանքի այս փուլում նման գրառում կանեմ․․․ Երջանիկ եմ, ԲԱԽՏԱՎՈՐ եմ, որ հենց ինձ ես ընտրել քեզ կին