Don't have Telegram yet? Try it now!
https://infopast.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%ab%d6%80%d5%a5%d5%b6-%d5%ad%d6%83%d5%a5%d6%81%d5%ab%d5%b6-%d5%ad%d6%83%d5%a5%d6%81%d5%ab%d5%b6-%d5%ab%d5%b6%d6%84%d5%a8-%d5%b9%d5%ad%d6%83%d5%a5%d6%81-%d5%a2%d5%a1%d5%b5%d6%81-%d5%ab%d5%b6%d6%84/
Իրեն խփեցին-խփեցին, ինքը չխփեց, բայց ինքը շատ ուժեղ էր, ընկերներն էլ կասեն, մի հատ խփածը խփած էր… Դուրս եկավ, ասացի՝ Նարեկ ջան, բա դու խի՞ չխփեցիր․․․