Don't have Telegram yet? Try it now!
https://infopast.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%b4%d5%a1%d5%b4-%d5%bb%d5%a1%d5%b6-%d5%ac%d5%a1%d5%be-%d5%a5%d5%b4-%d5%bd%d5%a1%d5%b2-%d5%ac%d5%a1%d5%be-%d5%a1-%d5%b0%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%a1-%d5%b4%d5%ab-%d6%84%d5%a1/
Մամ ջան, լավ եմ, սաղ լավ ա, հնարավորա մի քանի օրով գամ տուն մամ ջան․․․ մերս, կամանդիրնա զանգում, տենամ ինչա ասում էլի կզանգեմ