Don't have Telegram yet? Try it now!
https://infopast.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d6%84%d5%a1%d5%bb-%d5%b0%d5%a5%d6%80%d5%b8%d5%bd%d5%a8-%d5%b8%d5%be-%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%a2%d5%a5%d5%af%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%be%d5%b6/
Մեր քաջ հերոսը, ով ստացել է բեկորային վնասվածք, ոչնչացրել է թշնամու 2 տանկ, 1 ՀՄՄ ու մի քանի կիլոմետր անցնելով․․․