Don't have Telegram yet? Try it now!
https://infopast.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%bd%d5%ab%d6%80%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%bf%d5%a1%d6%84-%d5%af%d5%ac%d5%ab%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%bd%d5%b8%d5%be/
Սիրիական անապատների տաք կլիմային սովոր ահաբեկիչները տեսնես տեղյա՞կ են… Գագիկ Սուրենյան