Don't have Telegram yet? Try it now!
https://infopast.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%bf%d5%b2%d5%a5%d5%9b%d6%80%d6%84-%d5%a9%d5%b8%d5%b2%d5%a5%d6%84-%d5%ab%d5%b6%d5%b1-%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2-%d6%83%d5%a1%d5%ad%d5%a5%d6%84-%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%b8/
«Տղե՛րք, թողեք ինձ ստեղ, փախեք»… Վիրավոր էր, ընկերները ցանկացել են տանեն բուժկետ, սակայն Վահիկս ասել է…