Don't have Telegram yet? Try it now!
https://infopast.ru/%d5%ad%d5%b8%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%81/%d5%a5%d6%80%d5%a2-%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d6%84-%d5%a7-%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%af%d6%80%d5%a5%d5%ac-%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%b8%d5%b2%d5%bb-%d5%a8%d5%b6%d5%a1%d5%bf%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%ab%d5%b6-%d5%ab/
Երբ պետք է կերակրել ամբողջ ընատնիքին, իսկ սառնարանում ընդամենը 500գ աղացած միս կա․․․ ահա թե ինչ պատրաստել