Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interesnienovsti.ru/%d5%a9%d5%a5%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d6%80/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%be%d5%b8%d5%b2-%d5%a9%d5%a5%d5%bd%d5%bf%d5%a8-%d5%af%d6%85%d5%a3%d5%b6%d5%ab-%d5%a2%d5%a1%d6%81-%d5%b9%d5%a9%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d5%ac-%d5%a1%d5%bc/
Առաջարկվող թեստը կօգնի բաց չթողնել առաջիկայում սպասվելիք դեպքերը ընտրելով զարդատուփերից մեկը