Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interesnienovsti.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80-%d5%a7/%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a4-%d5%a6%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a3%d5%a8-%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b7%d5%a5%d6%81-%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%a5%d5%a3%d6%80%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d6%80%d5%a5/
Երիտասարդ զույգը որոշեց որդեգրել երեխային Դատարանի դահլիճում փոքրիկի պահվածքը զարմացրեց ներկա գտնվողներին