Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interesnienovsti.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80-%d5%a7/%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%bd-%d5%b4%d5%a1%d5%b4-%d5%bb%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%b7%d5%a1%d5%bf-%d5%ae%d5%a1%d5%b2%d5%ab/
Կներես մամ ջան կյանքում ամենաշատ ծաղիկները քեզ պետք է նվիրեի բայց նվիրել եմ ամեն արժան ու անարժան աղջիկների