Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interesnienovsti.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80-%d5%a7/%d5%b1%d5%a5%d5%a6-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b8%d6%80%d5%a8/
Ձեզ ենք երկայացնում է պատմություն որը պատմել է հայրը առաջին դեմքով Ճիշտ է նա վարվել թե ոչ դատեք ինքներդ