Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interesnienovsti.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80-%d5%a7/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%b0%d5%ab%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b1%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%a5%d6%81-%d5%b7%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5/
Ուսուցչուհին հանձնարարեց շարադրություն գրել «Ինչը ինձ դուր չի գալիս» վերնագրով 12 տարեկան աշակերտի շարադրությոևնը ցնցել է ողջ համացանցը