Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interesnienovsti.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80-%d5%a7/%d5%bd%d6%80%d5%bf%d5%ab%d5%af-%d5%bd%d5%ab%d5%b4%d5%be%d5%b8%d5%ac%d5%a8-%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b3%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b9-%d6%87-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be/
Սրտիկ սիմվոլը ամենահանրաճանաչ և առավել հաճախ օգտագործվող սիմվոլներից մեկն է Որտեղից է առաջացել այդ սիմվոլը