Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interesnienovsti.ru/interestingnews/%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%b6%d5%b7%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%be%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%b6%d6%80%d5%a1-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6-%d5%b8%d6%80-%d5%a4%d5%b8/
Այս նշանները վկայում են նրա մասին որ դու ոչ թե դժբախտ ես այլ պարզապես ինչ որ բան փոխելու ժամանակն է