Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interesnienovsti.ru/interestingnews/%d5%a1%d5%be%d5%bf%d5%b8%d5%b4%d5%a5%d6%84%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d5%be-%d5%af%d5%a1%d5%b4-%d5%a1%d5%be%d5%bf%d5%b8%d5%a2%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d5%be-%d5%b3%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ba%d5%a1/
Ավտոմեքենայով կամ ավտոբուսով ճանապարհորդելիս սրտխառնոց եք ունենում․Ներկայացնում ենք խորհուրդներ որոնք կօգնեն կանխել կամ նվազագույնը անցկացնել սրտխառնոցը