Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interesnienovsti.ru/interestingnews/%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6-%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80-%d5%a5%d5%a6%d6%80/
Գիտնականները հանգել են հետաքրքիր եզրահանգման այն մասին որ մարդու առողջության և կրոնի միջև մեծ կապ կա