Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interesnienovsti.ru/interestingnews/%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6-%d5%b8%d6%80-%d6%85%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1/
Գիտնականները պարզել են որ օրական ընդամենը 20 րոպե տևողությամբ զբոսանքն օգնում է 20% ով նվազեցնել քաղցկեղի յոթ տեսակի առաջացման հավանականությունը