Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interesnienovsti.ru/interestingnews/%d5%a3%d5%b8%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b4-%d6%84%d5%a5%d5%a6%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d6%81-%d5%bf%d5%a5%d6%80-%d5%ab%d5%b4-%d6%87-%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%ab%d5%b4-%d5%b8/
Գոհանում եմ Քեզանից Տեր իմ և Աստված իմ որ պահպանեցիր Քո ծառային այս ցերեկ և խաղաղությամբ հասցրեցիր երեկոյան ժամին