Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interesnienovsti.ru/interestingnews/%d5%a5%d5%a9%d5%a5-%d6%81%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d6%84-%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%ad%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d5%b4%d5%b8%d5%bf-%d5%b3%d5%ab%d5%b7%d5%bf-%d5%ab%d5%b6%d6%84%d5%b6/
Եթե ցանկանում եք երեխայի մոտ ճիշտ ինքնագնահատական ձևավորվի հետևեք այս խորհուրդներին