Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interesnienovsti.ru/interestingnews/%d5%a5%d5%bd-%d5%a4%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%bd-%d5%a5%d5%b4-%d5%a3%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d5%bd-%d6%83%d5%b8%d5%b2%d5%b8%d6%81-%d5%ab%d5%b4-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%b6-%d5%b8%d6%82-%d6%84/
Ես դուրս եմ գալիս փողոց իմ ընտանիքն ու քո ընտանիքը փրկելու համար, ես դուրս եմ գալիս փողոց հայ ազգը փրկելու համար