Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interesnienovsti.ru/interestingnews/%d5%ae%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%a9%d5%b2%d5%a9%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a2%d5%b8%d5%ac%d5%b8/
Ծնողները սպասում են թղթաբանական բոլոր հարցերը լուծվեն որ բալիկը տուն վերադառնա իր ընտանիքի մոտ որից խլվել գողացվել էր յոթ տարի առաջ