Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interesnienovsti.ru/interestingnews/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a2%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d6%80-%d5%b1%d5%b8%d6%82-%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%b8%d5%b2-%d5%a8%d5%b6/
Հանրապետության բոլոր ձու արտադրող ընկերություններում ստուգումներ են իրականացվում