Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interesnienovsti.ru/interestingnews/%d5%b8%d6%82%d5%bc%d5%b8%d6%82%d6%81%d6%84%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d6%80%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6-%d5%b4%d5%ab%d5%ad%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%ac-%d5%ac%d5%a1%d5%bd/
Ուռուցքաբան  արյունաբան Միխայիլ Լասկովն հերքել է օնկոլոգիական հիվանդությունների մասին ամենատարածված միֆերը