Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interesnienovsti.ru/interestingnews/%d5%bb%d5%b8%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%a1-%d5%a7%d5%a4%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%bd%d5%a8-%d5%af%d5%b8%d6%80%d6%81%d6%80%d5%a5%d5%ac-%d5%a7%d6%80-%d5%ab%d6%80-%d5%b7%d5%a1%d5%b6%d5%a8-8-%d5%bf%d5%a1%d6%80/
Ջոշուա Էդվարդսը կորցրել էր իր շանը 8 տարի առաջ Կճանաչի արդյոք շունն իր տիրոջը 8 տարի չտեսնելուց հետո