Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interesnienovsti.ru/interestingnews/%d5%bd%d5%b6%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%b8%d5%a6%d5%b4%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%af%d5%a5%d6%86%d5%ab%d6%80%d5%a8-%d5%b8%d5%b9-%d5%b4%d5%ab%d5%a1/
Սննդաբանների համոզմամբ կեֆիրը ոչ միայն կարելի է այլև անհրաժեշտ է ներառել ամենօրյա սննդակարգում քանի որ այն համարվում է յուրահատուկ օգտակար մթերք