Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interesnoipolezno.ru/2020/06/29/%d5%af%d5%ab%d5%b6%d5%a8-%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%ab-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a5%d6%81-%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%af-%d5%a8%d5%b6%d5%bf/
Կինը ուղղակի լուսանկարեց երջանիկ ընտանիքին․ Մի քանի օր հետո նրան եկավ տարօրինակ հաղորդագրություն․ ահա, թե ինչ էր այնտեղ գրված