Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ira.abramov.org/blog/2007/07/26/scottish-route-draft-2/
טיוטא שניה למסלול הטיול