Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ira.abramov.org/blog/2009/09/11/sustainable-society-and-foreign-policy/
קיימות מול קנאות - בחברה, בניהול יחסי חוץ ובדמוקרטיה