Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ited.gov.vn/quyet-dinh-phe-duyet-dieu-le-vptcngd.html
Quyết định phê duyệt Điều lệ VPTCN&GD